Bilgi Güvenliği Politikası

Nursan olarak bilgi varlıklarımıza ve iş sürekliliğimize yönelik oluşabilecek riskleri yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları  ile yapılan sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

  • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,

  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,

  • Kurumun yönetsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

  • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek

  • Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

  • Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak,

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, otomotiv sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

KAĞAN YAMAKOĞLU
Genel Müdür       

Tesisler

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi,
1. Cadde No: 5, Tavşanlı
43300 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No: 8, Merkez
43100 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Otomotiv EOOD
Lyulyakovo Village
8570 Burgas, Bulgaria
T: +359 594 229 00
F: +359 594 229 26
E: info@nursanbulgaria.com
www.nursanbulgaria.com

Nursan Elektrik Donanım A.Ş.
Kuştepe, Leylak Sokak No: 1
Şişli, 34387 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 855 93 00
F: +90 212 855 93 01
E: info@nursanelektrik.com
www.nursanelektrik.com

Sertifikalar

Ödüller