Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Nursan Elektrik Donanım San. ve Tic. A.Ş,

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş,

Nursan Otomotiv EOOD,

Otomotiv sektöründe kalite, fiyat, temin süresi ve Ar-Ge yeteneği bakımından öncelikli tercih edilen bir iş ortağı olmayı, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri en aza indirmeyi, çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunarak amaç ve bağlamına uygun çalışmayı hedeflemektedir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için;

* Sürekli iyileşme yaklaşımıyla, tüm yönetim sistemleri için en etkin ve ekonomik çözümlerin hızlı biçimde devreye alınmasını, çalışanlara danışılarak ve çalışanların katılımlarını sağlayarak yönetim sistemlerine bağlı performansların arttırılması v e uygunsuzlukların önüne geçilmesini,

* Tüm iç ve dış tarafların beklentilerinin ve müşteri özel isteklerinin karşılanması, müşteriden gelen bildirimlere hızlı ve etkin cevap verilmesi ile yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanmasını,

* Tüm süreçlerimizde verimliliğin artırılmasını,

* Rekabet gücünü artırmak için tüm maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesini,

* Tedarikçi ve taşeronlarımız ile aynı dili konuşabilmek için gerekli bilgi ve eğitim alış verişinde bulunulmasını,

* Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak için; teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge  faaliyetlerine, yatırımlarına ve personel eğitimlerine önem vererek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın cesaretlendirilmesini, farkındalık seviyesinin artırılmasını,

* Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş güvenliği ve kalitesel yönden yasal ve diğer yükümlülüklere tamamıyla uyulmasını,

* Çevresel kirliliğin önlenmesini, Enerji ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevre dostu üretim yöntemleriyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılmasını,

* Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm süreçlere ait risk ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi, istenmeyen sonuçların önlemler alınarak engellenmesi ve bu sayede hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını,

* Tüm tehlikeleri önceden belirleyip risk değerlendirmesi yaparak, riskleri ortadan kaldırıcı veya risk azaltıcı önlemleri almayı, bu çalışmalarda düzeltici yaklaşımdan çok önleyici yaklaşımı benimsemeyi,

* İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, mevcut tehlikeleri belirleyerek ortadan kaldırmayı, çalışanlarının firmaya olan güvenini en üst düzeyde tutarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,

* Politikasını çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer ilgili taraflara tüm iletişim yollarını kullanarak duyurmayı ve halkın erişimine açık tutmayı,

amaçlamaktadır.

KAĞAN YAMAKOĞLU
Genel Müdür       

Tesisler

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi,
1. Cadde No: 5, Tavşanlı
43300 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No: 8, Merkez
43100 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Otomotiv EOOD
Lyulyakovo Village
8570 Burgas, Bulgaria
T: +359 594 229 00
F: +359 594 229 26
E: info@nursanbulgaria.com
www.nursanbulgaria.com

Nursan Elektrik Donanım A.Ş.
Atatürk Mahallesi, İnönü Caddesi No: 5, Kıraç
Esenyurt, 34522 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 855 93 00
F: +90 212 855 93 01
E: info@nursanelektrik.com
www.nursanelektrik.com

Sertifikalar

Ödüller